Integrale ketenbeheersing


Voor kalveren bestaan er twee IKB-regelingen: één voor blanke en één voor rosékalveren. De IKB regeling kent voorschriften voor kalverhouders, voor be- en verwerkers van kalfsvlees, voor transporteurs vankalveren en voor verzamelplaatsen waar kalveren worden opgevangen. 

De belangrijkste punten in de IKB regeling zijn:

  • Welzijn en huisvesting.
  • Reductie van antibiotica.
  • Samenwerking met een geborgde dierenarts en daarbij behorend bedrijfsgezondheids- en bedrijfsbehandelplan.
  • Gebruik, opslag en registratie van diergeneesmiddelen.
  • Hygiëne (Reiniging en ontsmetting).
  • Diervoeders en drinkwater.
  • Registratie van transporten.
  • Registratie van dieren.
  • Algemene toestand van gebouwen en machines.