Ieder kalf herkenbaar: SKV


Al ons kalfsvlees heeft van het begin tot het eind van het productieproces onder controle gestaan van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). SKV-gecontroleerd kalfsvlees is gegarandeerd vrij van ongewenste groeibevorderende middelen.

Wat houdt de SKV-controle in?

  • Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem geschiedt vrijwillig.
  • Zowel kalverhouders, kalfsvleesverwerkers als producenten van voeders voor kalveren kunnen deelnemen aan het SKV kwaliteitssysteem.
  • Omdat een kalverhouder/kalfsvleesverwerker trots is op zijn product en de kwaliteit van zijn product onafhankelijk wil laten toetsen neemt hij deel aan het SKV kwaliteitssysteem.
  • > 95% van de Nederlandse kalversector heeft zich aangesloten bij de SKV.
  • In alle schakels van de productieketen vinden onaangekondigde administratieve en visuele controles plaats.
  • Bemonstering van allerlei producten vindt onaangekondigd en tijdens de gehele productieperiode plaats SKV laat de door haar genomen monster analyseren door het onafhankelijke en gespecialiseerde laboratorium DUCARES-tno (www.ducares.nl).
  • Alle SKV-controleurs zijn onafhankelijk en onpartijdig.

De door de SKV toegepaste controle- en analysemethoden worden continu getoetst door een onafhankelijke Wetenschappelijk Raad;

  • Bij overtredingen volgen sancties

SKV is door de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) geaccrediteerd voor haar inspectiewerkzaamheden (uitgevoerd volgens NEN-EN-17020) en haar certificatiewerkzaamheden (uitgevoerd volgens NEN-EN 17065).

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding