Streven naar een gesloten kringloop

Onze uitdaging
Het streven van de VanDrie Group is gericht op ‘minimale belasting en maximale besparing’. Wij streven naar zo min mogelijk verspilling, beperking van energie en COen maximale verwaarding van reststromen. Bovendien willen wij dat onze bedrijfsactiviteiten op een harmonieuze manier zijn ingepast in de wereld om ons heen, waarbij de omgeving zo weinig mogelijk last heeft van onze bedrijvigheid.

Ons doel
De gesloten kringloop die wij nastreven is gebaseerd op het Cradle to Cradle principe: recycling, verwaarding en daardoor zo min mogelijk echt afval. In een breder verband is dit principe onderdeel van onze wens om de CO2 footprint van de VanDrie Group te verkleinen door de verspilling te verminderen.

Onze werkwijze

  • We hanteren voor al onze Nederlandse bedrijven een Milieu Management Systeem gebaseerd op de principes van ISO 14001. Dat betekent aandacht voor geluidshinder, geur, waterverbruik en –verontreiniging, afval en energieverbruik.
  • Onze veevoederbedrijven en kalverslachterijen conformeren zich aan het MJA-3- Energie Efficiency Plan. Het doel hiervan is van 2013 tot en met 2016 jaarlijks 2 procent energie te besparen ten opzichte van het energieverbruik in 2011.
  • We gebruiken speciale verpakkingsmaterialen waardoor vlees langer houdbaar blijft, wat minder verspilling en minder transport betekent: goed voor het milieu en lagere kosten.
  • Alle kartonnen vleesdozen die onze Nederlandse kalverslachterijen gebruiken voldoen aan het FSC (Forest Stewardship Council)-keurmerk. Onze dozenleverancier heeft als duurzaamheiddoelstelling om de fossiele CO2-uitstoot in hun fabrieken in 2020 met 20 procent te verlagen ten opzichte van 2005.
  • Onze slachterijen en Eurolat (sproeidroogbedrijf waar op basis van vooral zuivel en plantaardige vetten poedervormige producten vervaardigd worden) hebben bijvoorbeeld hun eigen waterbron en eigen waterzuiveringsinstallatie.

Een van onze dochterondernemingen, Oukro, is een mooi voorbeeld van hoe bewust wij streven naar een gesloten kringloop. Oukro verwerkt en verwaardt kalfsvellen uit de VanDrie Group integratie. In 2015 is Oukro door MVO Nederland aangemerkt als koploper in de leersector. Oukro was zelfs genomineerd voor de Sustainable Leather Award, een initiatief van MVO Nederland, Hivos/Stop Kinderarbeid, Shoestainable, VGS, en SLEM. 

Oukro heeft in de periode van 2009 tot 2014 het zoutgebruik met bijna 1 kilo per vel gereduceerd. In 2013 werd ruim 26 procent van de kalfsvellen ongezouten aangeboden, in 2014 was dit al meer dan 30 procent. Voor 2015 was de doelstelling om 5 procent meer niet gezouten kalfsvellen te verladen t.o.v. 2014. Het voordeel van het ongezouten aanleveren van de vellen bij de looierijen heeft als voordeel dat zij minder chemicaliën hoeven te gebruiken en ook is het beter voor hun eigen waterzuivering. De vellen zijn daarnaast doorgaans van een betere kwaliteit. Het verminderen van zoutgebruik is erg belangrijk. Want hoe meer zout gebruikt wordt, hoe meer water gezuiverd moet worden. En hoe meer zoutgebruik, hoe langer het verwerkingsproces van de kalfsvellen duurt en hoe meer transportbewegingen er nodig zijn. Daarnaast wisselt Oukro warmte uit met de naastgelegen kalverslachterij Ekro. Wat bij Ekro aan energie vrijkomt, wordt bij Oukro gebruikt voor het koelproces. Oukro gebruik de houten pallets van melkpoederproducent Navobi om de afvalstroom te reduceren. Oukro levert door efficiënt te werken en de bedrijfsprocessen steeds te optimaliseren een belangrijke bijdrage om de huid tot waarde te brengen en op duurzame wijze klaar te maken voor een volgende toepassing. 

Onze samenwerkingspartners binnen dit issue zijn: kalverhouders, verpakkingsindustrie, alle dochterondernemingen, MVO Nederland en andere maatschappelijke organisaties. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding