Verantwoord kalvertransport

We hebben aan onze stakeholders gevraagd welke issues zij belangrijk vinden (zie materialiteitsmatrix in ons MVO-verslag). We nemen onze stakeholders graag mee in onze werkzaamheden en de ontwikkelingen die wij doormaken. We gaan daarom vaker rapporteren over materiele thema’s. We trappen af met verantwoord kalvertransport.

Verantwoord kalvertransport
Samen met onze stakeholders vinden we het van groot belang dat kalveren met zorg en aandacht worden behandeld. Dat geldt zeker wanneer ze op een langere afstand worden vervoerd. Dit vragen we ook van onze transporteurs. Transport moet op een verantwoorde wijze plaatsvinden.

Europese regelgeving geeft strenge voorwaarden voor lange afstand transport waarin de aandacht van het jonge dier centraal staat. De regels zien toe op reisduur, rusttijden, beladingsgraad en kwaliteit van het transportmiddel. Kalveren dienen minimaal 14 dagen oud te zijn en moeten gezond zijn verklaard door een dierenarts voordat ze op een langere afstand mogen worden vervoerd.

Comfort Class
We vervoeren veel kalveren met comfort class wagens. Deze wagens zijn modern, beschikken over geconditioneerd klimaat dat kan worden afgestemd op het jonge dier, er is geen tocht van buiten, de wagens zijn van binnen goed verlicht waardoor de kalveren elkaar kunnen zien, de wagens bevatten stro en de kalveren hebben de mogelijkheid tot drenken.

Sector Onderzoek
De kalversector doet veel onderzoek naar de mogelijkheden om lange afstand transport te verbeteren. Binnenkort zal de sector samen met Wageningen UR Livestock starten met een nieuw onderzoek.

Dit onderzoek heeft als doel om objectief meetbare gezondheidsparameters vast te leggen. Op basis van deze parameters kan vervolgens worden onderzocht welke interventies (zoals systeeminnovaties in transport) effectief bijdragen aan een verbeterde diergezondheid en –welzijn. De sector zorgt zo dat er goede, onderbouwde keuzes worden gemaakt in de ontwikkeling naar geconditioneerd vervoer.

Risicomanagement
Lange afstand transport betekent een zeker risico op de verspreiding van dierziekten. De kalversector erkent dit al heel lang en heeft zich volledig gericht op risicobeheersing. Dit is de reden dat in 1990 de SKV is opgericht. SKV staat voor Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector en is onafhankelijk gepositioneerd van de kalversector. In SKV is een kwaliteitssysteem ingericht om kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren: dit is het GTSKV-systeem (Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren). Tracering in alle stadia van het transport is o.a. van het grootste belang bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte.

Het GTSKV-systeem borgt diverse strenge voorwaarden zoals: dat een vervoermiddel uitsluitend kalveren afkomstig uit één geboorteland mag transporteren, hygiëne-eisen van transportmiddelen, quarantaine-eisen op de kalverhouderij, welzijnseisen voor verzamelcentra en vooraanmeldingen van transportbewegingen. Kalveren worden direct vanuit het importerende land bij de Nederlandse kalverhouder langdurig in quarantaine gehouden. De kalverdierenarts zorgt er samen met de kalverhouder voor dat de gezondheid van de kalveren in de houderijfase wordt geborgd. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van GTSKV kan een boete worden opgelegd per transport c.q. vervoermiddel.

Risicomanagement is voor de kalversector erg belangrijk. De sector monitort continu de diverse ontwikkelingen in de Europese lidstaten. Met SKV regelt de kalversector ook preventieve maatregelen zoals: kanalisatieregelingen (bijv. BVD - Duitsland) en importverboden (bijv. TBC- Engeland of Blauwtong - Roemenië).

Steeds meer kalveren uit de directe omgeving
Al jaren neemt het aantal kalveren dat de sector betrekt uit de verder gelegen Oost-Europese landen af. Het aantal geïmporteerde kalveren vanuit Polen is in 2015 ten opzichte van 2009 met 83 procent gedaald. Voor Litouwen is deze afname 67 procent. Ook in Estland en Letland is de afname sterk zichtbaar. Dit blijkt uit de Identificatie & Registratie gegevens van de kalveren. Meer en meer worden kalveren betrokken uit de nabije omgeving (BeNeLux + Duitsland).

Beter Leven kalveren
Wij richten ons sterk op de ontwikkeling van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Onze Beter Leven kalveren die de Nederlandse Retail van ons afneemt, worden als jong dier niet langer dan 8 uur vervoerd. Deze kalveren komen uit Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding