Voorkomen van dierziekten

Ons doel 

Ziektepreventie bij de kalveren is cruciaal. Dit draagt bij aan een betere gezondheid van de dieren én een lager antibioticagebruik. De VanDrie Group zet overal in haar keten in op diergezondheid en het voorkomen van dierziekten.  

Een goede start van het kalf op de melkveehouderij heeft groot effect op de latere diergezondheid van het kalf in de kalverhouderij. Wij kopen immers kalveren op die de melkveehouder niet kan gebruiken voor de vervanging van zijn melkveestapel. Kalveren worden geboren zonder antistoffen en met een beperkte natuurlijke weerstand. Deze weerstand groeit langzaam. De eerste melk die een koe geeft na het afkalven, ook wel biest genoemd, is erg belangrijk voor het jonge kalf. Biest bevat veel antistoffen (immunoglobulinen), ijzer en vitamine A. Daarnaast is een goede hygiëne, zoals schone huisvesting en drinkemmers, noodzakelijk om dierziekten te voorkomen. Voldoende biest en hygiëne in de tijd dat een kalf op een melkveehouderij verblijft, zorgt voor een optimale weerstandsontwikkeling. Dit draagt bij aan een goede diergezondheid in de kalverhouderij. Wij willen de samenwerking met de melkveehouderij verder verbeteren om betere resultaten te boeken in onze eigen keten.

Onze werkwijze

Wij zorgen voor goede transportcondities, huisvesting, verzorging en voeding. Wij voeren gezonde kalveren aan naar de houderijen, met speciale aandacht voor een gezonde navel, gewrichten en ontlasting. Een goede navel voorkomt abcessen in de buik en gewrichtsontsteking. Een ontsteking vermindert de weerstand en groei en vergroot het risico op diarree. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het darmkanaal, waardoor andere infecties kunnen aanslaan. 

Onze kalveren lopen vrij rond in groepen, de stallen worden geventileerd en er is voldoende daglicht. Om de gezondheid van onze kalveren te borgen, verstrekken we de kalveren een afwisselend menu. Wij voeren de kalveren, naast kalvermelk, vezelhoudend krachtvoer. Tot een leeftijd van vijftien weken is dit minimaal 200 gram per dag; vanaf vijftien weken is dit minimaal 500 gram per dag. Minimaal 10% van dit vezelrijke voer is langvezelig stro. Op langvezelig voer moeten de kalveren lang kauwen en herkauwen; dit stimuleert de pensvertering, levert een bijdrage aan soorteigengedrag van de kalveren en helpt bloedarmoede te voorkomen.

Onze kalverhouders werken nauw samen met gespecialiseerde dierenartsen. Samen stellen zij bedrijfsgezondheidsplannen op. Met deze plannen monitoren zij de resultaten en kunnen zij actief sturen op de diergezondheidsstatus en het management op de kalverhouderij. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding