Voorkomen van dierziekten

Ziektepreventie bij de kalveren is cruciaal, zeker in de eerste weken na de geboorte. Kalveren zijn gevoelig voor het oplopen van ziekten. Kalveren worden geboren zonder antistoffen en met een beperkte natuurlijke weerstand. Daarom is het belangrijk dat dierziekten worden voorkomen.

Ons doel
De VanDrie Group heeft de ambitie om het risico op insleep van dierziekten te verminderen en dierziekten op de houderij te voorkomen.

Onze werkwijze
Wij zorgen voor goede transportcondities, goede huisvesting, verzorging en voeding. Dit moet ook bij de melkveehouder waar het kalf wordt geboren en minimaal twee weken verblijft. Hygiënische omstandigheden op de melkveehouderij en voldoende biest/colostrum verstrekking zijn essentiële onderdelen voor een goede start van een kalf. Biest, de eerste melk van een koe na de geboorte van een kalf, bevat belangrijke afweerstoffen (IgG, IgA, IgM), ijzer en vitamine A en is cruciaal voor een goede weerstand. De brancheorganisatie van de kalversector (SBK) is samen met de melkveesector en Vee en Logistiek Nederland in overleg over het ‘robuuste kalf’. De organisaties bespreken maatregelen rond een betere opstart van kalveren waardoor uiteindelijk ingezet wordt op ziektepreventie. 

Wij voeren gezonde kalveren aan naar de houderijen, met speciale aandacht voor een gezonde navel, gewrichten en ontlasting. Een goede navel voorkomt abcessen in de buik en gewrichtsontsteking. Een ontsteking vermindert de weerstand en groei en vergroot het risico op diarree. Kalverdiarree kan bijvoorbeeld leiden tot beschadiging van het darmkanaal, waardoor andere infecties kunnen aanslaan.

Door ons eigen overkoepelende kwaliteitssysteem Safety Guard systeem kunnen we de informatie van elk kalf via het oormerk uitlezen en weten we van elk kalf dat we aankopen de exacte ziektegeschiedenis. VanDrie Group hanteert een quarantaineperiode in de kalververzamelplaatsen. Zo kunnen we de kalveren monitoren en ingrijpen indien nodig.

VanDrie Group is aangesloten bij het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV). Het GTSKV systeem is opgezet om kalveren die geïmporteerd worden tijdens het gehele transport te kunnen traceren. Tracering is van groot belang bij preventie, dreigende uitbraak en het daadwerkelijk uitbreken van een besmettelijke dierziekte.

Onze samenwerkingspartners binnen dit issue zijn melkveehouders, dierenartsen, keuringsinstanties, kalverhandelaren, kalvertransporteurs, SBK, Vee en Logistiek Nederland. 

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding