Voorlichting
13-12-2018

Risicomanagement; een vast onderdeel in VanDrie Group’s beleid

De VanDrie Group doet internationaal zaken. Dit brengt risico’s met zich mee. Wij analyseren regulier de risico’s die zich kunnen voordoen binnen onze handelsketen. Risicomanagement is namelijk vast onderdeel van ons beleid. Het bepaalt hoe we anticiperen op risico’s, processen beheersen en inspelen op kansen; zo waarborgt het uiteindelijk de continuïteit van onze organisatie.


De verspreiding van dierziekten is bijvoorbeeld een groot operationeel risico. De uitbraak van ernstige dierziekten, zoals mond-en-klauwzeer, BSE of de Afrikaanse varkenspest (AVP) heeft een ontwrichtend effect op de veesector. Wij doen er daarom alles aan om de risico’s zo goed mogelijk te monitoren en te verkleinen.  In de kalversector is een  kwaliteitssysteem ingericht om kalveren die geïmporteerd worden gedurende het gehele transport te traceren: het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV). Tracering in alle stadia van het transport is onder andere van het grootste belang bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte. GTSKV monitort continu de diverse ontwikkelingen in de EU-lidstaten. Indien blijkt dat in bepaalde regio’s risico’s zijn, worden kanalisatieregelingen of in het uiterste geval importverboden afgekondigd.  De VanDrie Group heeft daarnaast, met de uitbraak van AVP in België, strikte maatregelen genomen. Zo zijn medewerkers van slachterijen geïnstrueerd geen etenswaar mee te nemen uit besmette gebieden zoals Roemenië en Bulgarije, waar het varkensgriep virus al geruime tijd actief is. Ook wordt alle transport, zowel de vee- als voerwagens, extra gereinigd en ontsmet. 


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding