Voorlichting
03-12-2018

VanDrie Group partner in innovatieprogramma rond mest

De VanDrie Group maakt deel uit van een consortium ‘Next Level Mest Verwaarden’ dat is samengesteld met Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research. Doel van het consortium is de ontwikkeling van een duurzame mestverwaardingsketen.


In het innovatieprogramma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe meststoffenproducten, technologie en organisatie van de keten. Tegelijkertijd worden obstakels, regelgeving en financiering in kaart gebracht die innovatie remmend kunnen zijn. De opgedane kennis zal vervolgens actief worden gedeeld met partijen die een leidende rol kunnen spelen in de opwaardering van mest.  Henny Swinkels (Director Corporate Affairs VanDrie Group) geeft aan dat het consortium op een uitgelezen moment is gestart. “In Nederland wordt veel mest geproduceerd. We zien het nu nog als een groot probleem. Met ‘Next Level Mest Verwaarden’ willen we een duurzame, transparante en betrouwbare keten voor bemestingsproducten ontwikkelen. Een keten die past binnen de kringlooplandbouw. Zo hopen we af te kunnen stappen van het probleem en kunnen we van mest een waardevolle grondstof maken.”


  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding